06 juli 2020

Midroc Electro i Karlstad får storkontrakt av Consto

Byggkoncernen Consto ska bygga 900 lägenheter på Coopområdet i Karlstad och Midroc Electro har fått uppdraget att installera all el samt vissa säkerhetssystem.

- Det är ett stort uppdrag för oss och ett bra rent strategiskt. Det ger oss en bra bas för oss att utveckla vår organisation i Karlstad och regionen en längre tid framåt, säger Stefan Karlsson, regionchef.

I dagsläget ser han att projektet kommer att ge sex till åtta personer sysselsättning i fyra år och har ett ordervärde på runt 60 miljoner.

Uppdraget innebär att Midroc Electro ska installera all el i de 900 lägenheter som Consto planerar bygga på Coopområdet i Karlstad. Man kommer även att installera vissa brandlarm och passersystem, som är ett segment som Midroc Electro under en längre tid har utvecklat då man ser tydliga synergier mellan segmenten el och säkerhet.

Då företaget har en stark lokal koppling och aktivt värnar den lokala förankringen är Stefan Karlsson nöjd med uppdraget.

- Vi har varit verksamma länge i regionen och sett till de investeringar som görs inom infrastruktur och offentlig sektor tror vi den kommer utvecklas de kommande åren. Det är utvecklingsresa vi gärna vill vara med på, säger Stefan Karlsson.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Karlsson, Regionchef Midroc Electro
Tel: +46 (0) 73 049 55 02

Mikael Vestlund, Vd Midroc Electro AB
Tel: +46 (0)70 180 11 70