09 oktober 2019

Midroc största entreprenören vid revisionsstopp hos Preem

Just nu pågår ett stort revisionsstopp på Preem raffinaderi, där upp emot 2500 personer från olika entreprenörer är involverade.

Midroc största entreprenören vid revisionsstopp hos Preem

Just nu pågår ett stort revisionsstopp på Preem raffinaderi, där upp emot 2500 personer från olika entreprenörer är involverade. 

Midroc är den största entreprenören, med över 400 engagerade medarbetare, när Preem genomför ett stort revisionsstopp på raffinaderiet i Lysekil. Midrocs åtaganden omfattar alltifrån rör- och mekaktiviteter, el och instrument samt rengöring, målning och blästring.

- Det är ett stort engagemang för oss på Midroc som kräver god planering, erfarenhet och expertis inom många områden. Vårt långvariga och goda samarbete med kunden Preem är en nyckel till framgång i projektet, säger Ida Hegge, HSEQ Manager på Midroc Contracting.

För oss på Midroc går säkerheten först. Ett revisionsstopp innebär långa dagar och arbete under tidspress och vi har hittills levererat ca 300 observationer i kundens system för tillbud, incidenter, olyckor samt tusentals dagliga riskbedömningar.