07 juni 2012

Ny LNG-terminal byggs i Lysekil

Preem har slutit avtal med norska Skangass om att bygga en LNG-terminal vid Preemraff i Lysekil. Midroc Project Management kommer att ingå centralt i Skangass projektorganisation som utförare och stöd till projekledningen.

En investering på totalt 700 miljoner kronor och som skapar närmare 100 nya arbetstillfällen under byggperioden. 

Minskat koldioxidutsläpp

Terminalen byggs i nära anslutning till Preemraff och kommer att ta emot LNG (Liquefied Natural Gas) som anländer med båt från Skangass LNG-terminal i Norge. Genom att ersätta naturgas mot tidigare butan och nafta för vätgasproduktionen, minskas raffinaderiets koldioxidutsläpp med ca 130 000 ton. Under byggperioden skapas närmare 100 nya arbetstillfällen och terminalen utgör en investering på 700 miljoner kronor. Under slutet av 2013 beräknas terminalen att tas i bruk.

Process & Utilities

Midroc Project Management ingår i Skangass projektorganisation och hanterar Process & Utilities, vilket innefattar all processutrustning och inkoppling mot raffinaderiet. Midroc kommer att hantera projektledning, projektstyrning, myndighetskontakter och teknisk support inom process och automation.

– Vi är mycket glada att vi har fått Skangass förtroende att ingå i projektet som leds av Terje Björndal från Skangass AS, som är Project Manager för projektet, säger Joakim Ramsberg, projektledare för Process & Utilities.

För mer information kontakta Joakim Ramsberg, tel. 010-470 72 78.