Nytt samarbetsavtal med Nynas AB

Midroc Project Management har tecknat nytt samarbetsavtal med oljeraffinaderiföretaget Nynas AB.