30 juni 2011

Nytt samarbetsavtal med Nynas AB

Midroc Project Management har tecknat nytt samarbetsavtal med oljeraffinaderiföretaget Nynas AB.

Samarbetsavtalet gäller tekniska konsulttjänster på Nynas raffinaderi i Nynäshamn, Göteborg och Dundee. Ramavtalet sträcker sig över perioden 2011-06-01 till 2016-12-31.