05 september 2008

Panasonic etablerar sig i World Trade Center Malmö

Ett bolag i Panasonic-koncernen har valt att etablera sig i World Trade Center i Västra Hamnen, Malmö. Kontoret är placerat i den första etappen av nybyggnationen inom WTC Malmö.

- Vi har valt att placera vårt kontor i World Trade Center Malmö därför att vi får moderna, kostnadseffektiva lokaler med god service på ett läge som passar vår internationella verksamhet, säger Björn Svensson, verkställande direktör i Panasonic Electric Works Fire & Security Technology Europe AB.

World Trade Center Malmö ligger i hjärtat av Västra Hamnen. Det inryms i två byggnader, WTC Teknikportalen och WTC Hamnplan. WTC Teknikportalen är 30 000 kvm stort och inrymmer kontor, restaurang, gym och konferenslokaler.

Tillskottet, WTC Hamnplan, är under byggnation och står klart under första kvartalet nästa år. Det består av 14 000 kvm lokaler för kontor, butiker, bank, restaurang- och konferensverksamhet. Inflyttning i den första etappen pågår.

- Flera av våra hyresgäster har valt att förlägga sin svenska etablering eller sitt regionkontor hos oss, menar Peter Syrén, affärschef i Midroc Property Development. Vi har idag 50 företag med drygt 800 medarbetare som hyresgäster i WTC. När den nya byggnaden står klar räknar vi med att ytterligare 600 personer kommer att arbeta där.

Ytterligare information:

Peter Syrén, vice vd i Midroc Property Development AB,
0703-87 08 00
Björn Svensson, vd i Panasonic Electric Works Fire & Security Technology
Europe AB
0709-69 70 05