07 oktober 2007

Sanering av transformatorstation på gång

Arbetet med att sanera marken och riva alla betongfundament och oljefångstgropar på Vattenfalls transformatorstation Konti-Skan 1 har nu kommit en bit på väg.

Anläggningen ligger i Stenkullen, utanför Lerum. EkoTecs uppdragsgivare är Svenska Kraftnät. Totalt skall cirka 4000 ton jordmassor och 2000 ton betong hanteras i projektet.

Jordmassorna har förorenats av transformatorolja och kommer att transporteras bort och behandlas biologiskt vid vår anläggning på Sobacken i Borås. Entreprenaden utförs under hösten 2007.