Skruvmetoden

Skruvmetoden kallas den unikt utvecklade metoden som vi är ensamma om att använda.

Skruvmetoden innebär att taksektionen byggs allra först, sedan skruvas tanken upp med en spiralformad rundsvets. Med hjälp av domkrafter monterar vi in mantelplåtar allt eftersom. Allt montage gör vi från marknivå eller låg höjd, och med fasta arbetsstationer får du en tryggare, säkrare montering med hög kvalitet. Fördelarna med skruvmetoden är att vi kan, oberoende av väder och vind, oavsett höjd på tanken, montera den från marknivå.

Hör av dig till oss så berättar vi mer om skruvmetoden.