LNG Tankar

Rodoverken har erfarenhet och den tekniska kompetens som behövs för att ta ett helhetsåtagande för att bygga en LNG tank.

Vår unika byggmetod "skruvmetoden" är speciellt lämpad för byggnation av en dubbelmantlad konstruktion som tex för LNG och Eten tankar. Metoden garanterar ett lyckat projekt där hög kvalitet, kort leveranstid och HSE är nyckelfaktorer. Vi har ett etablerat sammarbete med ett antal nyckelleverantörer vilket ger förutsättingen till ett lyckat projekt. Vi har erfarenhet av att leverera komplett tank med funktionsansvar inkluderat omkringliggande rör och pumpar.