Isolering av tankar och cisterner

Vi erbjuder som tilläggstjänst när vi bygger Cisterner och ackumulatorer även isolering och utsmyckning av cisterner då vi nu har förstärkt vår kompetens på detta område.

Detta erbjuder vi på två olika sätt antingen genom en underleverantör eller i egen regi eller en mix av dessa beroende på typ av projekt samt tillgång på ledig erfaren personal.

Detta utför vi inom områdena, kylisolering, värmeisolering och Cryoisolering. Vårt främsta område är Cisternisolering men även rörisolering i samband med dessa projekt.