Trygghetslarm

Trygghetslarm gör tillvaron säkrare för äldre, funktionshindrade eller andra med behov. I hemmet och på olika typer av boenden. Ni kan genom att vi är leverantörsobundna få hjälp att hitta lösningar och installera, underhålla och utföra service på marknadens alla larm.

Eftersom alla boenden och alla människor har olika behov finns mängder av olika lösningar för trygghetslarm. På boenden är det vanligt med en centralenhet, där personalen har full koll, och sedan bärbara radiostyrda larmknappar som de boende kan ha på armen eller om halsen. Detta kompletteras ofta med andra hjälpmedel som rörelsevakter vid till exempel sängen.

Utvecklingen av trygghetslarm är snabb. Kanske väljer ni en lösning där personalen har larmtelefoner som visar vem som larmat och var den befinner sig? Kanske vill ni ha trygghetslarm kopplat till vanliga mobiltelefoner? Kanske väljer ni att displayer i korridoren visar vem som har larmat och om någon i personalen är där?

Det finns en rad fabrikat och lösningar och ni hittar hos oss kunskapen att installera alla varianter – och att lotsa er rätt genom vår erfarenhet från arbete med bland annat många kommuner.

Och inte minst viktigt är förstås att ni kan få regelbundet underhåll och service av era trygghetslarm.