Överordnade system

Överordnade system bygger på en programvara som samlar in och presenterar information från olika underliggande system. Du får en samlad översikt över din säkerhetsanläggning med möjlighet att både styra och hämta information från ett och samma gränssnitt.

När din säkerhetsanläggning består av flera olika system är det desto viktigare att få en överblick över de olika funktionerna på ett enkelt och överskådligt sätt. Ett överordnat system underlättar detta. Det kan handla om inbrotts- och brandlarm, kameraövervakning, passersystem, belysning med mera.

På en eller flera skärmar, till exempel i en reception, kan ni övervaka vad som sker i de anslutna systemen. Visuella indikeringar på en översiktsritning med en eventuell ljudsignal uppmärksammar att något skett. Styrning, som på/avlarmning eller öppning av dörrar och grindar, tända eller släcka belysning och annat kan på ett enkelt sätt göras härifrån.

Anläggningen blir därigenom både säkrare och enklare att hantera.
Eftersom det är väldigt olika behov i olika branscher får ni hjälp av våra specialister att ta fram den lösning som passar just er. Genom att vi är fabrikatsobundna kan vi hitta det fabrikat som passar just er verksamhet bäst.