Underhållsstopp

Ett väl genomfört underhållsstopp är nyckeln till god lönsamhet och tillsammans kan vi långsiktigt effektivisera verksamheten.

Vi har möjlighet att planera och genomföra underhållsstopp utifrån högsta möjliga säkerhetsnivå. Vi planerar stoppet tillsammans med er och går noggrant igenom steg för steg. Arbetet utgår sedan från den specifika anläggningen och dess särskilda förutsättningar.

Såhär kan processen se ut:

  • Vi går igenom projektets omfattning och vilken del ni vill att vi ska planera för
  • Arbetsorder lämnas över
  • Vi går igenom arbetsordern för att planera till exempel bemanning, verktyg och inköp
  • Vi lämnar underlag för gemensamt beslutsfattande
  • Beredning av stoppet påbörjas
  • Bemanningsresurser/eventuella utbildningar/verktygscontainers bokas
  • Ritningar bereds, Prefab påbörjas, OFP och målning påbörjas
  • Vi diskuterar kontinuerligt framdriftsplaner tillsammans med er