Underhåll av rör & mek

Vi sätter alltid säkerheten i första rummet och utgår från er anläggnings förutsättningar för att uppnå bästa resultat

I underhållsarbetet utgår vi från era behov och anpassar sedan arbetssättet efter dem. Vi kan utföra både förebyggande underhåll för att undvika fel och avhjälpande underhåll där vi kan reparera det som gått sönder i er anläggning.

Vi jobbar i nära relationer med våra kunder och sätter tillsammans upp ramarna för att uppnå hög anläggnings- och drifttillgänglighet. Vi har möjlighet att möta omfattande behov och komplicerade leveranser tack vare vår gedigna erfarenhet och kompetens, vår noggrannhet, möjlighet flexibel bemanning och tillgång till rätt verktyg.

Såhär kan processen se ut:

  • Vi inleder med ett planeringsmöte för att gå igenom vilka utmaningar vi står inför
  • Arbetsorder lämnas över
  • Vi ser över arbetet, tillexempel bemanning m.m.
  • Vi diskuterar kontinuerligt framdriftsplaner tillsammans med er
  • Noggrann dokumentation av projektet