Svetsning

Kompetens och erfarenhet gör att Rodoverken klarar av att svetsa i ett stort antal materialgrupper

Midroc Mechanical tillämpar gällande svetskvalificeringar/procedurer enligt ISO 15164-1 och personal med svetsarprövningsintyg enligt SS-EN 287/ISO 9606 och EN 1418 för det flesta förekommande materialgrupperna på marknaden.
Detta gör att vi med kort framförhållning har möjlighet att erbjuda kunden att utföra komplicerade svetsarbeten.

Vår strävan är att hela tiden följa med den svetstekniska utvecklingen och därigenom möta kundens krav på genomförandetid, kvalitet och lönsamhet.

För att kunna möta upp våra kunders behov i svetsning i olika materialgrupper och svetsmetoder för den mängd olika applikationer som dessa industrier har, ställs vi inför kraven att inneha en stor mängd med kvalificeringar (WPQR ISO 15614-1), i dag över 200 stycken.

Midroc Mechanical innehar idag kvalificeringar för materialgrupper enligt standard ISO15608 i grupp 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 43, och 45, tillika en stor mängd blandningar mellan dessa material i olika svetsmetoder.

Svetsmetoderna i dag är 111, 141, 136,och 121, både manuella och mekaniserade.
Svetskompetenser certifierade av tredjepart enligt EN1418, 287 och ISO 9606-1, 9606-4 finns i ovanstående metoder.