Globala mättekniska tjänster

Våra mättekniska tjänster finns tillgängliga på alla våra anläggningar världen över och går att använda inom nästan vilken bransch som helst – stålverk, flygindustrin, kraftproduktion, biltillverkning, sjöfartsnäring och många fler.

Nödvändiga data med teknikens hjälp

Teknikens värld håller på att förändras så att den införlivar nya tekniker för att tillhandahålla nödvändiga data om arbetspositionerna hos anläggningen och utrustningen, och om den relativa positionen hos tillhörande anläggningar och maskinutrustning. När utrustningen är korrekt inriktad fungerar allt mer effektivt.

Exakta mätningar i alla miljöer

Laserspårning har nu blivit industristandard inom alla slags maskinteknik; förmågan att åstadkomma exakta mätningar i alla typer av miljöer, att skapa och fastställa ett permanent referenssystem som tillåter laserspåraren att återgå till samma position, gång på gång. Detta håller på att bli en avgörande funktion för kunder som behöver permanenta referenspunkter att utgå från, månader eller rentav år fram i tiden. Det möjliggör för kunden att med jämna mellanrum samla in mätdata som visar graden av slitage, lägesrubbning eller försämrat tillstånd hos alla typer av anläggning och utrustning.

Med hjälp av den senaste lasermätutrustningen kan Metalock mäta även de mest svåråtkomliga komponenter och strukturer och ge exakta bilder och data som hjälper kunden att fatta välinformerade beslut innan några kapitalinvesteringar görs.

Installation av storskaliga mätnätverk.

Installation av USMN-nätverk för 3D-mätteknik (Unified Spatial Metrology Networks). En kraftfull funktion som balanserar osäkerheten hos olika instrument för att skapa ett mycket mer exakt instrumentnätverk än vid traditionella anpassningsmetoder; ett där risken minskas för stegvis adderade fel över stora avstånd.