Rening av förorenat vatten

Vi utför rening av vatten vid olika typer av föroreningsituation. För att garantera en optimal process med rätt kapacitet och effektivitet kombinerar vi reningssteg utifrån de unika förutsättningarna för varje uppdrag.

Några exempel på sammanhang och typer av entreprenader där vi utför vattenrening:

  • Vi behandlar vatten förorenat av t ex petroleumkolväten, PAH,  klorerade lösningsmedel, tungmetaller och näringsämnen
  • Avlägsnande av fri oljefas på grundvattnet
  • Partikelrening vid länshållning av schakter
  • Avlägsnande av PFOS i vatten genom kolfiltrering i kombination med additiv (PerflourAd)
  • Avveckling av bergrumsanläggningar

Genom en varierande uppsättning av anläggningskomponenter (filter m.m.) kan vi för varje uppdrag kombinera de olika reningsstegen till en optimal process med rätt kapacitet och effektivitet.