Marksanering

Under projektets gång hjälper vi dig hela vägen, från förberedelser och genomförande till behandling av jord och återställning av mark

Våra åtgärdslösningar utgörs av:

  • schakt och återställning
  • stabilisering
  • termisk in-situsanering  (ERH, konduktivt eller genom ånginjektion)
  • in-situ kemisk oxidation/ reduktion (ISCO/ISCR)
  • in-situ stimulerad biologisk sanering genom tillsättning av nutrienter och/eller uppvärmning med ERH)

 

Våra partners: