Sanering av bergrum

Vi avecklar och sanerar oljebergrum

Midroc Miljöteknik har avvecklat och sanerat ett 20-tal bergrum för lagring av bensin, diesel, tjockolja och naftalen. Genom lång erfarenhet och väl utarbetade rutiner för  riskanalys, arbetsmiljö och tekniska lösningar är vi marknadsledande inom bergrumssanering i Sverige.