Västerås

Verksamheten bedrivs vid Gryta avfallsanläggning i Västerås och sker med Vafab Miljö AB som samarbetspartner.

Vid anläggningen mottas mellanlagras och/eller behandlas alla typer av förorenade jordar. Anläggningen har goda möjligheter till lagring av jordar i avvaktan på analys och karakterisering vilket ger tid och underlag för beslut om vidare hantering.