Sundsvall

Anläggningen är belägen inom ett nedlagt depåområde vid oljehamnen i Sundsvall. Infrastrukturen runt anläggningen är mycket god med direkt anslutning till E4 söder om Sundsvall samt möjligheter till såväl sjö- som järnvägstransport ända in till depåområdet.

Vid anläggningen mottas och behandlas petroleumförorenade jordar