Skelleftehamn

Anläggningen är belägen inom ett industriområde med egen hamn i Skelleftehamn. Tack vare tillgången till hamn kan, och har vid ett flertal tillfällen, förorenade massor transporteras sjövägen till anläggningen. Vidare finns förutsättningar att som alternativ till landtransporter med lastbil nyttja järnväg eftersom ett industrispår ansluter direkt till anläggningen.

Vid anläggningen kan petroleumförorenade jordar och jordar med annat organiskt innehåll mottas för behandling. Även slam från bilvårdsanläggningar och oljeavskiljare tas emot och behandlas.