Gullspång

Anläggningen är belägen i anslutning till Vänerhamns hamnanläggning i Otterbäcken i Gullspångs kommun. Förutom via goda landsvägsförbindelser kan jordmassor fraktas till anläggningen via såväl sjötransport som järnvägstransport.

Vid anläggningen mottas och behandlas petroleumförorenade jordar.