Behandling av jord

Våra behandlingsanläggningar finns över hela landet. Hit fraktar vi den förorenade jorden för rening och återvinning genom biologiska behandlingsmetoder.

Vid våra behandlingsanläggningar tar vi emot förorenade massor från egna projekt och från externa avlämnare.

Som kund har du alltid nära till oss. Våra behandlingsanläggningar finns påföljande nedanstående orter: