Underhålls- och revisionsstopp

Vårt mål är att era underhållsstopp och revisioner utförs så kostnads- och resurseffektivt som möjligt.

Vi hjälper er att effektivisera era underhållsstopp med fokus på beredning och planering, resurseffektivisering, organisation, IT-system, HSE och kommunikation. Vi kan även hjälpa er att resurssätta delar av stopporganisationen.