Projektledning

Vi kan driva projekt med rätt kompetens i varje steg. Vi vågar vara annorlunda och försöker ständigt hitta nya och unika lösningar som passar dig som kund och just ditt projekt.

Våra konsulttjänster spänner över byggprocessens analys- och produktionsfas, och vi har specialiserat oss på följande tjänster:

  • Projektledning
  • Byggledning
  • Kontrollansvarig PBL
  • Installationssamordning
  • Projekteringsledning
  • BAS-P/BAS-U
  • KMA-samordning
  • Byggherresamordning
  • Controller
  • Partnering / samverkan