HSE Safe

Vi arbetar tillsammans med våra kunder inom hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet för säkra effektiva verksamheter med minsta möjliga miljöpåverkan.

Inom Safe hjälper vi våra kunder med bl.a. riskhantering, planering och utbildningar.  

  • Stöd för säkra stopp utan olyckor
  • Utbildning av personalgrupper
  • Utveckling av metoder för riskvärdering
  • Riskhantering
  • Utredningar