HSE Lean

Vi arbetar tillsammans med våra kunder inom hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet för säkra effektiva verksamheter med minsta möjliga miljöpåverkan.

Med Lean strävar vi mot en smart verksamhet med effektiviseringar, styrning, kvalitetssäkring, dokumenthantering, utredningar och ledningssystem. 

Effektivisering, minskade kostnader

  • Kostnadseffektiv driftsäkerhet
  • Stöd i organisations-utvecklingsprojekt
  • Utredningar
  • Kvalitetsledning i projekt och linjeorganisation