HSE Green

Vi arbetar tillsammans med våra kunder inom hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet för säkra effektiva verksamheter med minsta möjliga miljöpåverkan.

Inom Green arbetar vi med minskad miljöpåverkan genom utredningar, hantera tillstånd, sanering, förstudier och lagefterlevnad.

Dessutom kan Midroc stötta HSE-chef, miljö- och kvalitetschef samt miljösamordnare.

Konkurrenskraftig miljöprofil

  • License to operate
  • Miljötillstånd
  • CSR
  • Rapportering
  • Utredningar