Driftsäkerhet

Vi skapar en driftsäker anläggning genom att bygga ett väl fungerande FU-program som baseras på riskbedömning och funktionsfokusering.

Vi granskar och analyserar hela produktionsprocessen för att utforma ett standardiserat FU-program som är enkelt att digitalisera och få en effektiv förvaltning. Resultatet blir ökad planering, driftsäkerhet och produktion, lägre kostnader och produktionsstopp.