Tjänster inom Asset Management

Genom vår långa erfarenhet, expertkompetens och förståelse för din verklighet, kan vi hjälpa dig till en mer strukturerad vardag och att gå från dyra akuta åtgärder till en bättre planerad verksamhet med lägre kostnader.

I vår uppställning finns en bred kompetensbas med utbildade ingenjörer, planerare, konsulter och projektledare med erfarenhet från olika företag och branscher runt om i landet.

Inom Asset Management har vi specialicerat oss på följande tjänster:

 • Asset Management - Life Cycle Cost
 • Underhållsoptimering
 • Kritikalitetsklassning
 • Förebyggande underhållsprogram
 • Anläggningsregister
 • Audits
 • dgivning (Standarder, Nyckeltal, Policy, Strategi)
 • Underhåll i investeringsprojekt
 • Intelligent Smörjrondering
 • Besiktningspliktiga utrustningar
 • Tillståndsbaserat underhåll
 • Digitalisering av dokumentation
 • Reservdelsoptimering
 • Utveckling av arbetssätt och arbetsprocesser