ProCoat Gummibeläggning

Ytbehandling med högt korrosionsskydd, elasticitet samt mycket god nötningsbeständighet med möjlighet att applicera tjocka skikt = "ProCoat"

ProCoat är en lösningsmedelsfri gummibeläggning som skyddar stål & betong mot korrosion, nötning & slag, samtidigt som beläggningen fungerar som ljudisolering & isolerar mot elektricitet.

Produkten är godkänd av Trafikverket för applicering på broar, men används också på bl.a. tågunderreden, fartygsbojar samt för nedgrävda konstruktioner som fjärrvärmeventiler och rörledningar. Materialet är nötningsbeständigt, har god kemikaliebeständighet, god elektrisk isoleringsförmåga, myckat bra korrosionsbeständighet och kan appliceras på i stort sett alla material.

Alucrom har bl.a. påfört materialet i följande applikationer:

  • Ventiler i mark för fjärrvärme och kyla
  • Undersida av gjutjärnslock till gatubrunnar
  • Halkskydd på perronger, matargångar etc
  • Ovansida överflänsar under slipers på järnvägsbroar (godkänd beläggning av Trafikverket)
  • Elektrisk isolering av spårbalkar till tunnelbana
  • Nedgrävda rörledningar för sopsugsanläggningar