Partnering

Partnering är en samverkansform där du som byggherre på ett strukturerat sätt arbetar tillsammans med oss. Partnering innebär att vi fastslår gemensamma mål, aktiviteter och ekonomiska intressen.

Projektsamverkan och samarbete tas fram i workshops där era och våra projektmedarbetare tillsammans definierar grundstenarna i en så kallad Partneringdeklaration. Partnering ersätter inte branschens vedertagna avtalsformer.

Drivkrafter för partnering

Midroc Constructions modell för partnering bygger på drivkrafterna engagerat ledarskap, kundfokus, integrerade processer, kvalitetstänkande och medarbetaromsorg. Partnering innebär att du som byggherre och vi som entreprenör strävar mot ett gemensamt mål. Detta leder till en bättre produkt och ett säkrare projekt genom säkrare ekonomi, bättre kvalitet, positivt och konstruktivt samarbete samt en effektivare riskhantering.