Glaskuleblästring

Genom att Alucrom utför glaskuleblästring i egen regi uppnår vi många fördelar för vår kund såsom kortare ledtider, större flexibilitet och full kontroll på processen. Vi utför även glaskuleblästring i fält på våra kunders anläggningar. Exempelvis vid turbinrenoveringar.

På våra anläggningar i Helsingborg & Göteborg har vi separata blästerhallar enbart anpassad för glaskuleblästring. Anläggningarna finns i ett slutet utrymme med ett automatiskt återvinningssystem. Därigenom håller glaskulorna en mycket hög renhet vilket minimerar smittorisken från främmande ämnen, och vi får ett effektivt utnyttjande av anläggningen.

Glaskuleblästring är en ytbehandlingsmetod som snabbt och kostnadseffektivt åstadkommer en fin matt yta utan nötning på den blästrade detaljens yta.

Glaskuleblästring är lämplig för följande material

  • Rostfritt
  • Aluminium
  • Mässing och koppar
  • Magnesiumbaserade lättmetaller
  • Gummi & glas