Engineering & Supervision

Tack vare vår storlek kan vi erbjuda kunder unika lösningar i större industriprojekt utomlands eller i Sverige. Vi har tillgång till NACE- och FROSIO-certifierad arbetsledning vilket garanterar ett bra resultat inom alla steg i ytbehandlings-processen.

Ytbehandlingsspecifikationer

Alucrom arbetar fram kompletta ytbehandlingsspecifikationer för sina kunder och deras specifika verksamhet. Specifikationerna kan gälla både nymålning & underhållsmålning. Bland referenskunderna finns, Preem, Nynäs, St1, STATOIL, Alfa Laval, Perstorp Oxo, Linde CRYO m.fl.

Utlandsprojekt

Vid utlandsprojekt arbetar vi oftast på konsultbas till någon beställare, där vi blir deras spetskompetens vad gäller rostskydd. Fördelen är att vi kan hela ytbehandlings-processen och inte enbart arbetar med kontroll av färdigt arbete eftersom det då är för sent att rätta till brister och fel, oftast med stora kostnader och förseningar involverat.

After sales

Vi utför nedan tilläggstjänster samt har stor erfarenhet, kunskap & spetskompetens inom områderna:

  • Tillståndskontroll av korrosion & befintligt korrosionsskydd baserad på internationella standarder & normer
  • Skötselinstruktioner samt skötsel av installerat korrosionsskydd för förlängd livslängd baserat på en LCC (Life Cycle Cost) analys
  • Åtgärdsförslag samt kostnadskalkyler
  • Reparationsanvisningar
  • Kompletta ytbehandlingsspecifikationer för enskilda objekt eller hela anläggningar, gällande både nymålning & underhållsmålning
  • Optimerade korrosionsskydd med hjälp av katodiska skydd i kombination med målning
  • Fullständig dokumentation