Brandskyddsmålning

Alucrom är Sveriges enda kompletta brand- och rostskyddsentreprenör.

Vi utför brandskyddsmålning av stålkonstruktioner både för sk "cellulosic fire" (bostadshus, sportsarenor, köpcenter) och sk "hydrocarbon fire" (raffinaderier, petrokemi, oljedepåer).

Vi utför ovan typer av brandskyddsmålning både i våra fasta målningsstationer samt som entreprenader på våra kunders anläggningar i fält.

Certifierad för brandskyddsmålning

Vår personal är certifierad och godkänd för brandskyddsmålning av passivt epoxibaserat brandskydd, som används när olja, gas eller kemikalier brinner.

Alucrom är certifierad av "Chartek Fireproofing" och "Jotachar Fireproofing" för denna typ av brand. Dessa två brandskyddsmaterial är godkäna av Lloyds, DNV och ABS samt uppfyller kraven enligt NORSOK M-501 och ANSI/UL 1709.

ANSI/UL 1709 är den testmetod som beskrivs av "American Petroleum Institute" i deras standard API 2218 (Fireproofing Practices in Petroleum & Petrochemical Processing Plants).

Alucrom utför brandskyddsmålning för följande typer av brandförlopp:

  • Cellulosic Fire = Normalt brandförlopp (hus, hotell, köpcenter, idrottshallar, kontor, lagerhallar etc)
  • Hydrocarbon Fire = Olja, gas, kemikalier (raffinaderier, petrokemi, oljedepåer etc)
  • Jet Fire = Den mest extrema typen av brandförlopp (ISO 22899)