Blästring

Alucrom utför all typ av blästring på våra fasta anläggningar strategiskt placerade på flera orter i Sverige, Finland & Polen eller i fält på alla typer av material.

I våra fasta målningsstationer arbetar vi med återvinningssystem och stoftavskiljare, för att på ett rationellt sett kunna arbeta med stålgrit som blästermedel. Vi kan förbehandla de flesta typer av metalliska material som exempelvis stål, rostfritt stål, varmförzinkat stål, aluminium, mässing, koppar och magnesiumbaserade lättmetaller eller olika kombinationer av dessa metaller. Vi kan även utföra blästring av plast & gummi.

På våra anläggningar i Stockholm & Hässleholm har vi dessutom installerat automatiska blästeranläggningar, s.k. "slungrens"

Metod och blästermedel väljer vi i samråd med vår kund. Vi kommer överens om nivån på renhetsgrad och ytprofil samt väljer det blästermedel som passar underlaget bäst.

För blästring av stål (Low Carbon Steel/Mild Steel) är den vanligaste förbehandlingsgraden eller renhetsgraden Sa 2½ (Sa 2,5) enligt ISO 8501-1. Se tabell till höger.

Ytprofilen eller ytråheten är också en viktig parameter vid blästring och för att erhålla en lång livslängd för det applicerade målningssystemet. Ytprofilen/ytråheten bedöms genom standarden ISO 8503-1 och den refererande komparatorn ISO 8503-2. Standarden beskriver 3 nivåer: Fin, Medium, Grov (Fine, Medium, Coarse).

Andra viktiga standarder vid förbehandling genom blästring är: ISO 8504-2 (blästringsmetoder & blästermedel), ISO 11124 & ISO 11126 (metalliska respektive icke-metalliska blästermedel) ISO 8502-3 (Dammtest), ISO 8502-6 & ISO 8502-9 (Kloridtest).

Vi arbetar med följande blästringsmetoder:

  • Torrblästring (Grit & Shot)
  • Våtblästring och fuktblästring (blästermedel + vatten)
  • Vattenblästring (enbart vatten under högt tryck)
  • Svepblästring/Lättblästring
  • Vakuumblästring
  • Glaskuleblästring
  • Slungblästring (Stockholm & Hässleholm)
  • Kolsyreblästring/Torr isblästring
  • Sponge Jet blästring