Instrumentkalibrering

Verifiering/kalibrering av storheter såsom tryck, temperatur, flöde, spänning, ström och resistans är nödvändigt för att er verksamhet ska fungera utan onödiga fel. Som en av de ledande leverantörerna erbjuder vi sådana tjänster – hos oss eller hos er.

Alla kunder har olika önskemål. Just era förutsättningar kan ni bäst och därför anpassar vi vårt arbete efter era önskemål. Instrumenten tas antingen in i vår moderna finverkstad för kalibrering och kontroll samt eventuell justering. Eller kommer vi till er med vår mobila utrustning för att utföra tjänster som utcheckning och testning av instrumentering.

Ni kan känna trygghet i att våra referensinstrument är fullt spårbara till nationella normaler via certifikat och verifierande protokoll. Samtliga kalibrerade instrument levereras med verifierande protokoll som kan erbjudas i både digitalt och i pappersformat.