Installation av instrument

Instrumentinstallation är grunden inom processindustrin. Ni hittar hos oss stor och bred erfarenhet från kärnkraft, petrokemi, raffinaderi, farttygsindustri och pappersindustri. Sammansättningen av projektorganisationen anpassas alltid efter er som kund.

Projekt inom instrumentinstallationer kan variera från ett instrument hos en befintlig kund till en komplett installation på en fabrik eller en komplett entreprenad på ett industrikomplex.

Ni får genom vår organisation hela bredden från konstruktörer till montörer, som genomgår kontinuerlig utbildning för att säkerställa den höga kompetensen.

Ni kan känna er trygga med att vi håller oss väl uppdaterade inom teknik, säkerhet och standarder inom områden som ATEX, PED, Ex-miljö och heta arbeten.

Lång erfarenhet inom installationer och arbete på komplexa processanläggningar under drift minskar riskerna för oväntade driftsstörningar. Ni erbjuds kostnadseffektiva och kundunika speciallösningar genom våra montageledare.

Vid större projekt etablerar vi, om ni vill, med fördel fältverkstäder med komplett verkstadsutrusning – en både kostnadseffektiv och miljömässig fördel.