Industriservice

Hos oss finns kompetensen hos både elektriker och mekaniker – och inte minst upparbetade program för fortlöpande tillsyn.

Traverser, portar och pumpar drivs av smart mekanik och förfinad elektronik. Men industrimiljön sliter. Montage, underhåll, reparationer och ombyggnader sparar både pengar och miljö. 

Periodiska inspektioner och förebyggande underhåll hjälper er att reducera driftsavbrott och dyra panikreparationer. Lyftdon är vår spetsinriktning. Vi installerar kompletta system för traverser, telfrar och kranar inkluderande kranbalkar, kraftförsörjning och krandetaljer. Vi kommer till er med egen personal, som ofta kan just er anläggning, för att utföra både elektriskt och mekaniskt underhåll på alla slags industrikranar och utför även kontroll och tillsyn på lyftredskap.

Vikportar, snabbrullportar, takskjutportar, slagportar och garageportar som ni vill ha installerade eller servade tar våra specialister på industriservice hand om. Oavsett vilken industriport ni har kan vi hjälpa er med både service och underhåll.

Pumpar kräver service- och underhåll. Eftersom vi är leverantörsobundna har vi kompetens på de flesta av marknadens industripumpar, till exempel dränkbara pumpar och cirkulationspumpar.