Turnkey Contracting

I många industriprojekt kommer det mesta av funktionen genom automationen av utrustningen. Tack vare vår finansiella styrka och en projektförmåga utöver det vanliga, håller vi i hela kedjan. Av människor, montagelösningar och mekanik, med anläggningsdesign, kraftkonstruktion och goda samarbeten över företagsgränserna.

Genom att inkludera mekanik och processutrustning i vårt åtagande ger vi våra kunder ökad trygghet och enkelhet. Projektförmåga innebär att vi tar vi helhetsansvar. Som obunden leverantör med väletablerade partners kan vi välja en optimal lösning, samtidigt som vi tillgodoser kundernas teknikval, i hela spannet från kraftförsörjning till avancerad produktionsstyrning.

Projektförmåga innebär också kapaciteten – resursmässigt och finansiellt – att genomföra stora och komplexa industriprojekt, ofta med ett högt innehåll av köpta tjänster. Bland våra referenser finns projekt på 100 000-tals mantimmar med ordervärde i miljardklassen.

Det flesta av våra medarbetare har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med produktionseffektivisering. Att inom givna ramar i tid och pengar, tillsammans med kollegor från Midroc, åstadkomma en funktion som möter kundens förväntningar skapar en speciell nerv i arbetet.

Våra åtaganden styrs av en välbeprövad projektmodell som genomsyrar allt vi gör och skapar ett tydligt och målfokuserat engagemang bland alla projektmedarbetare