Konstruktion

Midroc Automation har en unik blandning av konsultverksamhet samt egna stora projekt i olika världsdelar där vi tar helhets¬ansvar och hanterar allt från förstudie, projektering till leverans och idrifttagning. Detta ger våra medarbetare unik möjlighet att prova på och utveckla sig inom olika uppdragstyper.

Våra konstruktörer har stor erfarenhet av att jobba med konstruktion inom automation och el-system ofta med omfattande praktisk erfarenhet

Våra automationsingenjörer arbetar brett med hela kedjan av automation: konstruktion, funktionalitet, programmering och idrifttagning  både i konsultuppdrag ute hos våra kunder samt med egna projekt. 

Vi har experter inom CAD (och övriga konstruktionsverktyg), konstruktion inom instrumentering, kabeldimensionering och ställverk.