Systemservice

Alla system kräver regelbunden service för att optimera driften. Felaktig värme och felaktig ventilation kostar stora pengar – och gör arbetsmiljön dålig. Något så enkelt som en ny vägg eller ommöblering i lokalerna kan påverka systemen.

Service kan öka lönsamheten och skapa ett bättre inomhusklimat genom att de effektiva systemen driftoptimeras och att någon tar ansvar för anläggningen. Ombyggnationer i lokalerna kan kräva justeringar i styrningen av ventilation och värme. En ny vägg kanske hindrar luftflödet eller en tidigare ofta utnyttjad lokal kanske används mer sällan? Det är sällan svåra justeringar som krävs. Det viktiga är att upptäcka dem.

Servicen kan gå till på många sätt. De två vanliga varianterna är:

  • Vi har koll på er anläggning via en uppkoppling. Vi driftoptimerar för bästa resultat och har koll på den dagliga driften. Era önskemål som kom fram vid installationen ligger som grund.
  • Ni sköter övervakningen och den dagliga driften själva, men kontaktar oss om ni stöter på problem.

Oavsett vilken servicelösning ni väljer är det vår utbildade och certifierade personal som hjälper er. Utvecklingen inom fastighetsautomation är snabb. Eftersom vi är fabrikatsoberoende har vi ständig koll på ny teknik som dyker upp och kan hjälpa er.