Överordnade system

Stora fastighetsägare, kommuner, landsting och andra stora aktörer behöver ofta överordnade system som hanterar olika undersystem. Värme, ventilation och olika larm kan styras från samma plats - och viktig statistik samlas på ett tillgängligt sätt.

På en skärm kan ni på en översiktlig anläggningsritning se vad som sker i fastigheten. I många fall kan styrning göras därifrån. Larmstatistiken, som kan öka både lönsamhet och säkerhet, blir enkel att ta till sig när den samlas.

Där kan man även se hur en aktivitet påverkar en annan. Ett brandlarm kanske ska påverka ventilation, till exempel?

Att det kallas överordnat system beror på att det ligger som ett extra lager ovanpå de anslutna undersystemen. Hela lösningen blir därför både säkrare och enklare att hantera.

Eftersom det är väldigt olika behov i olika fastigheter och branscher får ni hjälp av våra utbildade och certifierade specialister att ta fram den lösning som passar just er. Det gäller hela vägen från kalkylering och projektering till programmering och konstruktion. Vi har bland annat Fastighetsautomation, Security, El, Hiss och Brandlarm i företaget och har därför all kompetens som behövs för hjälpa er att skapa starka överordnade system.

Genom att vi är fabrikatsobundna kan vi hitta den teknik som passar just er verksamhet bäst. Vi syr ihop de delar just ni behöver, helt skalbara, utan att låsa fast er vid en leverantör. Av erfarenhet vet både ni och vi att det är viktigt att anläggningen är lätt att sköta. Användarvänligheten är därför en nyckel till både säkerhet och lönsamhet.