Energioptimering

Energioptimering handlar om att säkerställa att installerade system fungerar så bra som möjligt. Sedan lämnar vi förslag på en rad förbättringar för att få din fastighet ännu mer driftekonomisk. Ni får genom våra certifierade experter en fullständig genomgång av fastigheten.

Känns era energikostnader onödigt höga? Kanske för att värme och kyla är i gång samtidigt? Eller för att luft värms eller kyls i lokaler som ingen vistas i? Borde ni byta fönster, isolera taket eller en vägg?

När ni vänder er till oss för en inventering av fastigheten ser vi först och främst över om energiutgifterna känns rimliga för just er verksamhet och era lokaler. Ni får sedan tillsammans med oss en ordentlig genomgång av fastigheten. Alla system kontrolleras för att hitta energibovar och möjlighet att optimera energiförbrukningen.

Våra certifierade experter hjälper till att justera och optimera era befintliga system för bästa möjliga funktion och lägre driftskostnader. Vi är certifierade att utföra OVK, obligatorisk ventilationskontroll, eller en luftinjustering om ni önskar. Vid behov erbjuds ni nya system som passar just er, där bland annat givare och styrning kopplas in så att ni själva via webben kan följa hur fastigheten fungerar, få statistik för att lätt kunna se och jämföra månad för månad (eller kortare trender för felsökning) samt få larm om något inte fungerar. Eftersom vi är fabrikatsobundna hanterar vi en rad olika system.

En energioptimering kan göras för ett specifikt system eller för en hel fastighet eller verksamhet. Målet är alltid att sänka era energikostnader – samtidigt som miljön förbättras.

Så här går det till:

  • Energiutgifterna kontrolleras.
  • En inventering av fastigheten görs tillsammans med er.
  • Befintliga system optimeras.
  • Förslag på andra åtgärder presenteras.
  • En finansieringslösning erbjuds om det är intressant.
  • Nya system installeras och driftsätts och följs upp.