Energideklaration

Genom att låta våra godkända energiexperter göra en energideklaration av er fastighet uppfyller ni lagkravet om energideklaration till exempel inför försäljning av fastighet, uthyrning av bostad eller om ni äger en större byggnad som besöks av allmänheten.

I mer än tio år har lagen om energideklaration funnits. Boverket skriver reglerna och är tillsynsmyndighet. Syftet är att främja effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö. Energideklarationen är även en bra möjlighet att minska er elförbrukning.

Våra energiexperter som gör energideklarationen har ytterst godkänts av Swedac. Energideklarationen är giltig i tio år och innehåller bland annat uppgifter om:

  • den uppvärmda arean i huset.
  • energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel.
  • eventuella åtgärdsförslag för att minska energianvändningen.
  • om radonmätning är utförd eller inte och i så fall uppmätt värde.

Deklarationen innehåller även andra uppgifter, om till exempel värmesystem och ventilationssystem.

Ni får av våra experter, förutom en deklaration som vi går igenom med er, även förslag på kostnadseffektiva åtgärder. Genom vår breda kompetens, bland annat inom fastighetsautomation, föreslår vi ofta lösningar som gör att ni sparar energi och optimerar era tekniska system. Det kan till exempel handla om behovsstyrning av fläktar och pumpar.