Underhåll av elektriska system

Oplanerade driftstopp och fel kan orsaka stor ekonomisk skada. Genom ett fullgott underhåll av elektriska system minskar den risken. Underhållet skräddarsys efter ert behov och har lösningar både där vi har anläggaransvaret och där ni har det.

Elektriska system inom industrin kräver noga och kontinuerligt underhåll. Hög tillgänglighet i driften är en nyckelfaktor för er – och därmed för oss. Men olika system kräver olika underhållsarbete med olika tidsintervaller. Hos oss får ni hjälp att skräddarsy underhållet så att det passar både gällande lagstiftningar och er verksamhet. Det innebär en trygghet att samarbeta med en stark aktör som Midroc som kan både regelverket och systemen samt kan erbjuda beredskap dygnet runt, året runt.

Hos oss hittar ni flera underhållslösningar och kan välja det som passar just er. Vill ni kan vi ta på oss elanläggnings- och det övergripande ansvaret. Ni behöver därmed inte tänka på att följa upp att regler följs, organisationen fungerar och att de arbetsrutiner ni önskar efterlevs.