Kraftservice

Regelbunden service av brytare och transformatorer är viktigt för att förebygga plötsliga och kostsamma driftstopp. Om en transformator eller brytare inte fungerar som den ska finns en risk att hela produktionsanläggningar eller elnät slås ut. Hos oss finns gedigen erfarenhet.

Genom mätningar och funktionsprov bedöms er anläggnings kondition. Felsökning, tillståndskontroll och revisioner för låg-, mellan- och högspänningsbrytare upp till 170 kV genomförs. Ni får genom oss förslag på eventuella åtgärder för att förebygga haverier. Akuta fel på transformatorer och brytare riskerar slå ut hela anläggningar eller elnät. Genom att vi är leverantörsobundna är vi oberoende av både komponenternas fabrikat och anläggningarnas spänningsnivå. Ni får därför förslag på lösningar som är skräddarsydda för just er anläggning.

Ni hittar hos oss experter på drift och underhåll. Vill ni att er anläggning ska ses över ur ett helhetsperspektiv hjälper vi er för att säkra lönsamhet och kostnadseffektiv drift.

Ni erbjuds

  • Brytare. Brytarservice, felsökning, tillståndskontroll och revisioner på alla typer av brytare. Även utbyte av gamla brytare till retrofit.
  • Ställverk. Krets- och funktionskontroller, felsökning, driftsättning och ombyggnationer av era ställverk, gamla som nya.
  • Reläskydd. Provning, programmering och nyinstallation av reläskydd.
  • Termografering. Med värmekamera kontrolleras era centraler, apparatskåp, transformatorer, skenskarvar med mera efter varmgång.
  • Transformatorservice av era torr- och oljetransformatorer. Olika prov av isolatorolja görs för att säkerställa skicket.
  • Batterier. Kapacitetsprov på era batterianläggningar och, om det behövs, offert och installation av nya batterier och likriktare.
  • Ljusbågsvakter. Funktionskontroll, utbyte och nyinstallation.