Installation av solceller

Solcellspaneler har genom att bli effektivare och billigare blivit allt vanligare. Både stora industrier, kommunala nybyggen och privata kunder satsar på denna miljövänliga energikälla. Ni kan tryggt vända er till oss så skräddarsyr vi er lösning.

Vilka skatteregler gäller för solcellspaneler? Det är den vanligaste frågan från den som planerar en stor solcellsanläggning. Hur effektiva är solcellspaneler? Hur installeras de på just er byggnad? Hur ansluts solcellspanelen till nätet om du vill sälja energi?

Ni får hos oss tillgång till erfarenhet trots att det är ett relativt nytt område. Det ger er en trygghet att veta att de som installerar din anläggning genom att dra ledningen från panelen till växelriktaren och sedan ansluter till ställverket kan sina saker.

Bred kunskap i företaget och att vi är leverantörsobundna gör att ni hos oss får hjälp till den lösning ni behöver.