Elservice

Bra service och underhåll. Det är en nyckel till framgång för de flesta företag. Behöver ni en servicepartner? Kanske är serviceavtal lösningen för just er? Och kontinuerligt underhåll? Ni får genom oss hjälp av självständiga servicetekniker med vana att jobba flexibelt.

Oplanerade driftstopp och fel kan orsaka stor ekonomisk skada. Genom ett fullgott underhåll eliminerar ni en stor del av den risken. När en ny eller äldre anläggning är i drift är fungerande service och underhåll därför viktigt. När ni tecknar serviceavtal med oss eliminerar ni mycket av riskerna. Tillsammans skräddarsyr vi underhållets omfattning och intervall för just era eltekniska anläggningar.

Ni får helt enkelt hjälp att reducera riskerna för avbrott i driften och dyra panikreparationer. Och har en kunnig partner om det inträffar något. Genom att vi är en stor organisation har vi en hög kunskap och de resurser ni behöver inom all typ av elservice – oavsett om det handlar om en kortare enstaka insats eller återkommande underhåll.

Ni får genom oss tillgång till en mycket effektiv serviceorganisation. Ni har även möjlighet att teckna ett beredskapsavtal med oss om behovet kräver detta, så att vi kan åka ut till er tjänst dygnet runt, på många orter.

Vår spridning och breda kunnande över hela landet gör att vi kan hjälpa er var ni än befinner er.